• Khách hàng: LUCKYTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM
  • Địa điểm: Sóc Trăng
  • Website: https://thinhphatmeco.com/ 

Share:

THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

DỰ ÁN LUCKYTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM

DỰ ÁN LUCKYTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM

LUCKYTEX VIET NAM PROJECT

THI CÔNG HỆ THỐNG M&E

INSTALLATION ELECTRICAL, FIRE    PROTECTION, BLUMBING, AIR   CONDITIONER