ACROWEL VIỆT NAM – JAPAN

Điều hòa không khí, hệ thống thông gió,

LUCKYTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM

Hệ thống khí nén,

NHÀ MÁY JUNGWOO VINATHI

Hệ thống khí nén,

NHÀ MÁY HẢI TRIỀU PHAN THIẾT

Điều hòa không khí, hệ thống thông gió, Hệ thống điện,

NHÀ MÁY CHEMTROVINAN

Hệ thống khí nén, Hệ thống PCCC - báo cháy,

SHOW ROOM ADIDAS

Hệ thống cấp thoát nước, Hệ thống nồi hơi công nghiệp,